KEPERLUAN UJIAN KECERGASAN

Posted on

Apabila ujian dijalankan di padang,perkara-perkara seperti permukaan padang dan cuaca akan mempengaruhi ujian. Jika ujian perlu diulangi semula,harus berusaha untuk memastikan keadaan padang dan cuaca dalam keadaan paling hampir dengan